งาน FIT FEST 2017 @ Royal paragon hall

เมือวันที่ 16-17 ธันวาคม 2017

    • เวิร์คช๊อป Food Combination & Healthy Packed Salad

 

  • เวิร์คช๊อป ทำ Energy ball

  • สอนโยคะ Interval Yoga