สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเรียนกับบุศได้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถมาร่วมคลาสได้

คอร์สออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปออกกำลังนอกบ้าน

รูปร่างดี สุขภาพดี ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วย Interval Yoga

Interval Yoga