ประสาทสัมผัสของลูกเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 6-7 สัปดาห์แรก

ประสาทสัมผัสของลูกเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 6-7 สัปดาห์แรก

ประสาทสัมผัสของลูกเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 6-7 สัปดาห์แรก บุศไม่ได้เป็นคนสงบ ปล่อยวาง ใจเย็นโดยธรรมชาติ ตรงกันข้าม บุศเป็นคน Hyper , Active และ ใจร้อน บุศมีงานต้องทำเหมือนทุกๆคนแหละค่ะ แต่บุศเลือกที่จะเปลี่ยนเพื่อลูกของบุศ เพื่ออนาคตของชาติคนนี้...

Read more