ข้ามไปยังทูลบาร์

Prenatal YOGA ~ Home Private Teaching

คนท้องเล่นโยคะ ได้หรือไม่

โยคะคนท้อง

เมื่อวาน ได้ มีโอกาส ไปสอนนักเรียนและเพื่อนคนนี้ที่บ้าน

เป็นนักเรียนเก่าที่เรียนตั้งแต่ที่สิงคโปร์

แต่วันนี้ บุศสอนเหมือนเดิมไม่ได้ เพราะเธอ ท้อง 5 เดือน

ปลาไม่ชอบ โยคะ แบบเดิมๆ ที่ ช้า ๆ ปลาถึงชอบเรียนกับบุศ

เมื่อวาน ขนาดปลาท้อง ปลายังติด เคลื่อนไหว เร็วแบบเมื่อก่อน

บุศนี่ต้องคอยเตือนเพื่อน ปลาให้ ค่อยๆ 555

ถือเป็นคนท้องที่ดูแลตัวเองและแข็งแรงมากๆ

ผิวพรรณ ณ ตอนไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่ดูโทรม

ดีใจที่ ได้ สอนเพื่อนอีก ขอบคุณเพื่อนปลาที่เชื่อใจบุศเสมอมา และให้บุศได้ มีโอกาสสอน แม้กระทั้งตอนนี้

It was a great chance yesterday

home private teaching #prenatal yoga yesterday

She has attended my class since in singapore

i still remember

Before she tried my class she said she didn’t like yoga

but she wanna try my class because i’m her friend

after her first class she said Bud I love your session

it’s not like other yoga classes that i have tried before

this is fast and fun! she and her husband signed up my class and joined once a week

and stopped since I left singapore

yesterday is my first time teaching her in thailand and she is now 5 month pregnant !

glad she still enjoy my class even i teach prenatal yoga which is more gentle and   not as fast as the my usual class.

thank you for trusting me and let me teaching you my dear student and friend.

 

โยคะคนท้อง

โยคะคนท้องโยคะคนท้อง