ข้ามไปยังทูลบาร์

แหล่งโปรตีนจากพืชสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์

แหล่งโปรตีนจากพืช สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์

โปรตีนจากพืช

การกินพืชหลายๆ ชนิด ผสมกันก็ให้โปรตีนที่สมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับเนื้อสัตว์

โปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว งา ข้าวโพด ถั่วลันเตา

ถ้าเราต้องการโปรตีน และ พลังชีวิต
เราสามารถเพาะถั่วงอกกินเองได้
ถั่วเพาะที่สดใหม่ให้พลังชีวิตมหาศาล
นอกจากจะได้คุณค่าทางอาหารแล้ว
ยังปลอดภัยจากสารเคมีด้วย

วิธีการเพาะถั่วงอก
  • ถั่วเขียวปลอดสารเคมี (อาจจะซื้อจากร้านขายอาหารสุขภาพทั่วไป)
  • นำถั่วเขียวแช่น้ำ 6-12 ชั่วโมง
  • นำไปเพาะ บนผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ ค้างคืน หรือ ประมาณ 12 ชั่วโมง
    ปริมาณ ต่อคนที่ต้องการ คือ 1 กำมือ

~อ้างอิง ธรรมชาติบำบัด